بورس انواع لوله سیاه فولادی 

نتایج 1 تا 8 از کل 8 نتیجه

لوله سیاه فولادی

لوله سیاه صنعتی 1/2 اینچ

لوله سیاه فولادی صنعتی ضخامت ورق 2 میلیمتر و با وزن 6 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 330000 ﷼
قیمت فروش: 330000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 330000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg: 55000 ﷼

لوله سیاه صنعتی 3/4 اینچ

لوله صنعتی سیاه فولادی 3/4 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 420000 ﷼
قیمت فروش: 420000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 420000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 3/4 اینچ

لوله صنعتی سیاه فولادی 3/4 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 420000 ﷼
قیمت فروش: 420000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 420000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 1 اینچ

لوله سیاه صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 520000 ﷼
قیمت فروش: 520000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 520000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 1/4 1 اینچ

لوله سیاه صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 640000 ﷼
قیمت فروش: 640000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 640000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 1/2 1 اینچ

لوله سیاه صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 750000 ﷼
قیمت فروش: 750000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 750000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 2 اینچ

لوله سیاه صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 960000 ﷼
قیمت فروش: 960000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 960000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

لوله سیاه صنعتی 2 اینچ

لوله سیاه صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

قیمت اولیه برای متغیر: 960000 ﷼
قیمت فروش: 960000 ﷼
قیمت فروش بدون مالیات: 960000 ﷼
تخفیف:
مبلغ مالیات:
قیمت / kg: